Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2022 08:29 ONS-HKiŚ.4363.KW.7.2022, l.dz.8354.2022 Informacja o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Jaworze w miesiącu lipcu 2022r.
10.08.2022 14:34 ONS-HKiŚ.4363.KW.2022 Informacja o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Jaworze w miesiącu czerwcu2022
27.07.2022 11:59 RTO/116/al/2022 informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za drugi kwartał 2022r.
12.07.2022 11:39 ONS-HKiŚ.4363.KW.5.2022 Informacja o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Jaworze w miesiącu maju 2022
12.07.2022 11:36 ONS-HKiŚ.4363.1.2022 Okresowa ocena jakości wody za I półrocze 2022
09.06.2022 16:51 WT/PW/08/2022/WG/GC Raport o jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków - ocena za rok 2021
10.05.2022 14:51 RTO/73/AL/2022 informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za pierwszy kwartał 2022.
12.04.2022 14:35 ONS-HKiŚ.4363.kw.2.2022 Informacja o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Jaworze w miesiącu lutym 2022
21.03.2022 09:37 ONS-HKiŚ.4360.13.2022 Obszarowa ocena jakości wody dla gminy Jaworze
21.02.2022 12:48 ONS-HKiŚ.4363.2.2022 okresowa ocena jakości wody za II półrocze 2021r.
14.02.2022 11:35 RTO/25/AL/2022 informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za czwarty kwartał 2021r.
15.11.2021 11:34 ITO/156/AL/2021 informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za trzeci kwartał 2021r.
18.10.2021 08:56 ONS-HKiŚ.4363.KW.2021 Informacja o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Jaworze za miesiąc sierpień2021r.
13.09.2021 15:13 ONS-HKiŚ.4363.KW.2021 Informacja o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Jaworze za miesiąc lipiec 2021r.
04.08.2021 09:41 ITO/110/AL/2021 informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za drugi kwartał 2021r.

1 2 3 4 5 następna