Rejestr zmian w biuletynie

16.09.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 13-10-2019 w menu przedmiotowym (nowa nazwa wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RP zarządzone na dzień 13-10-2019)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21-10-2018 do katalogu WYBORY w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019r. do katalogu WYBORY w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 13-10-2019 do katalogu WYBORY w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Komisja Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego z katalogu Komisje Rady w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Komisja Rozwoju Lokalnego z katalogu Komisje Rady w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Komisja Rozwoju Lokalnego do katalogu Komisje Rady w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Komisja Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego do katalogu Komisje Rady w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Komisja Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego do katalogu Komisja Rozwoju Lokalnego w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Komisja Rozwoju Lokalnego do katalogu Komisje Rady w menu podmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna