Rejestr zmian w biuletynie

08.06.2020

Dotyczy dokumentu:
zaproszenie do złożenia oferty na "Przewóz uczniów niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózku inwalidzkim) z Gminy Jaworze do placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Bielska-Białej wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu w roku szkolnym 2020/2021"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DRUK- ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO w KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO wKRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NADZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R."
Dotyczy dokumentu:
DRUK- ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO w KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO w KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.

05.06.2020

Dotyczy dokumentu:
DRUK - O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA W MIEJSCU POBYTU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DRUK - PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DRUK - WNIOSEK O SKREŚLENIE WYBORCY Z REJESTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DRUK - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DRUK - WNIOSEK O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A/B
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DRUK - WNIOSEK O WPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DRUK - ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO ZA GRANICĄ W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DRUK - ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO ZA GRANICĄ W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DRUK- ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO w KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DRUK - WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA : 28 CZERWCA 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DRUK - ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna