Rejestr zmian w biuletynie

08.06.2020

Dotyczy dokumentu:
zaproszenie do złożenia oferty na "Przewóz uczniów niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózku inwalidzkim) z Gminy Jaworze do placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Bielska-Białej wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu w roku szkolnym 2020/2021"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DRUK- ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO w KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO wKRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NADZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R."
Dotyczy dokumentu:
DRUK- ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO w KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO w KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna