Rejestr zmian w biuletynie

30.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz in. podmiotami uprawnionymi na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
07.06.2018r. posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
07.06.2018r. posiedzenie Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zbiorcze wynikó badań próbek wody w I kwartale 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z badań próbki wody
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Inspektor Ochrony Danych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat dotyczący dowożenia dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uszczegółowienia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Jaworze za wyróżniające osiągnięcia sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz nadania jej statutu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwał: 1) w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jaworze, 2) • w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jaworze miejsc sprzedaży i podawania napojów, 3) • w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik mapowy do uchwały w sprawie odstępstw"
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: PODINSPEKTORA ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: PODINSPEKTORA ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaworze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z przeprowadzonych konsultacji"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwał: 1) w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jaworze, 2) • w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jaworze miejsc sprzedaży i podawania napojów, 3) • w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... następna