Rejestr zmian w biuletynie

28.09.2018

Dotyczy dokumentu:
03.10.2018r. posiedzenie Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.09.2018

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 300.000,00 ZŁ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 do SIWZ_wzór umowy_ZMIANA"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 300.000,00 ZŁ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 27.09.2018r."
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt uchwały w sprawie określeniaszczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzeniakomitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskichinicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim musząodpowiadać składane projekty
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie określeniaszczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw _AKTUALNY"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt STATUTU GMINY JAWORZE - AKTUALNY"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Jaworze
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OBWIESZCZENIE GKW w sprawie przedłużenia terminuzgłaszania kandydatów na Wójta Gminy Jaworze"

poprzednia ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... następna