Rejestr zmian w biuletynie

26.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Jaworze za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze oraz tymczasowych pomieszczeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze oraz tymczasowych pomieszczeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "formularz do konsultacji.docx"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze oraz tymczasowych pomieszczeń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie do złożenia oferty: "Sprzedaż oraz dostawa solanki do tężni oraz fontanny solankowej w Jaworzu w 2020 r.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie do złożenia oferty: "Sprzedaż oraz dostawa solanki do tężni oraz fontanny solankowej w Jaworzu w 2020 r.”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o wyborze oferty.pdf"

25.06.2020

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz opłaty podwyższonej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie do złożenia oferty na "Przewóz uczniów niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózku inwalidzkim) z Gminy Jaworze do placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Bielska-Białej wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu w roku szkolnym 2020/2021"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie do złożenia oferty na "Przewóz uczniów niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózku inwalidzkim) z Gminy Jaworze do placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Bielska-Białej wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu w roku szkolnym 2020/2021"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogloszenie o wyborze oferty.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie do złożenia oferty na "Przewóz uczniów niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózku inwalidzkim) z Gminy Jaworze do placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Bielska-Białej wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu w roku szkolnym 2020/2021"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogloszenie o wyborze oferty.pdf"

23.06.2020

Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Winek Ewa"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Talik Anna"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Śliwa Krzysztof"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ślezińska Teresa"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Szermańska Barbara"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stwora Izabela"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SkotnickaNędzka Anna"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SacherWejster Dorota"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pudełko Aneta"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Placuch Katarzyna"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kluka Bernadeta"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kleszcz Malwina"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Hudziec Radosław"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Cholewik Ewa"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dzięcioł Katarzyna"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Domagała Ewelina"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bednarek Marcin"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Baron Leszek"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bajorek Jolanta"

22.06.2020

Dotyczy dokumentu:
29.06.2020 zaproszenie na Komisje Problemowe Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna