Rejestr zmian w biuletynie

21.05.2018

Dotyczy dokumentu:
XLI Sesja Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.05.2018

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz nadania jej statutu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz nadania jej statutu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Jaworze za wyróżniające osiągnięcia sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2018-2020 – etap I – rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23.05.2018r. posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23.05.2018r. posiedzenie Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23.05.2018r. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
23.05.2018r. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23.05.2018r. posiedzenie Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23.05.2018r. posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23.05.2018r. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Jaworze z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.05.2018

Dotyczy dokumentu:
17.05.2018r. posiedzenie Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17.05.2018r. posiedzenie Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... następna