Rejestr zmian w biuletynie

02.10.2018

Dotyczy dokumentu:
24.09.2018r. posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLIV Sesja Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach nawójta"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego bezgłosowania_okręg nr 12"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego bezgłosowania_okręg nr 6"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach naradnych"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o przyznanych numerach listkandydatów na radnych"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawe przyznania numerówzarejestrowanym listom kandydatów na radnych"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy – Karta Nauczyciela; szczegółowe warunki obliczania i opłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych; wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Karta Nauczyciela
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z przeprowadzonych konsultacji"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZGODA"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA WÓJTA GMINY JAWORZE O SPORZĄDZENIUSPISU"

01.10.2018

Dotyczy dokumentu:
04.10.2018r. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLIV Sesja Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLIV Sesja Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.09.2018

Dotyczy dokumentu:
03.10.2018r. posiedzenie Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.09.2018

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 300.000,00 ZŁ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 do SIWZ_wzór umowy_ZMIANA"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 300.000,00 ZŁ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 27.09.2018r."
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt uchwały w sprawie określeniaszczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzeniakomitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskichinicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim musząodpowiadać składane projekty
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie określeniaszczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw _AKTUALNY"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt STATUTU GMINY JAWORZE - AKTUALNY"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Jaworze
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OBWIESZCZENIE GKW w sprawie przedłużenia terminuzgłaszania kandydatów na Wójta Gminy Jaworze"

poprzednia ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... następna