Rejestr zmian w biuletynie

28.08.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu za 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu za 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzenianieważności uchwały XLII.316.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu za 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzenianieważności uchwały XLII.315.2018.pdf"

24.08.2018

Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACHDO RADY GMINY"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE LUSTRCYJNE"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OSWIADCZENE KANDYDATA - OBYWATELA UE"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "LISTA POPARCIA KANDYDATÓW ZGŁASZANEJ PRZEZ......"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA O ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIA LISTKANDYDATÓW NA RADNYCH"

23.08.2018

Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA WÓJTA"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA O ZŁOŻENIU LUSTRACYJNEGO"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA O ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIAKANDYDATÓW W WYBORACH WOJTA"

22.08.2018

Dotyczy dokumentu:
zaproszenie do złozenia oferty "Projekt i montaż Aktywnych Przejść dla Pieszych (APP) zlokalizowanych na ul. Wapienickiej oraz ul. Słonecznej w Jaworzu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie miejsca i czasu przyjmowania przez komisarzy wyborczych zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze województwa śląskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze województwa śląskiego, wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych w dniu 21 listopada 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jawor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz ulic - OBWÓD GŁOSOWANIA NR 1, 2 i 3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wpisywania do rejesru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chciących wziąć udział w wyborach do rad gmin, Rady m st. Warszawy, ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dotyczące zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o składach Wojewódzkiej i Powiatowej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Jaworze przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych rozpowszechnianych w celu prowadzenia kampanii wyborczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o dużyrach pełnionych w siedzibie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej w dniu 22 października 2010r. w związku z upływem terminu na zgłaszanie list kandydatów na radnych, wójtów, burmist..
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu o miejscu, dniach i godzinach pełnionych dyżurów oraz o składzie w związku z wyborami do Rady Gminy Jaworze oraz Wójta Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatur na Wójta Gminy Jaworze w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Jaworze zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Jaworze w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Jaworze bez głosowania w okręgu nr 12
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Jaworze bez głosowania w okręgu nr 6
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jaworze zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1,2 i 3 w Jaworzu o składach Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Wójta Gminy Jaworze o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonymi na dzień 21.11
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o sposobie głosowania w wyborach do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wyniki wyborów Wójta Gminy Jaworze oraz wyborów do Rady Gminy Jaworze ustalone przez Gminną Komisję Wyborczą w Jaworzu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wybory parlamentarne 2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaworze w okręgu wyborczym nr 14
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wybory samorządowe 16 listopada 2014r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... następna