Rejestr zmian w biuletynie

01.02.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu rok 2012 do katalogu Uchwały Rady VI kadencji w menu podmiotowym

30.06.2011

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu projektowanie aktów normatywnych i sposoby stanowienia któw publicznoprawnych w menu przedmiotowym (nowa nazwa projektowanie aktów normatywnych i sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych)

16.06.2011

Treść zmiany:
Dodanie katalogu wybory ławników do menu przedmiotowego

28.04.2011

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu zarządzanie ryzykiem do katalogu kontrola zarządcza w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu kontrola wewnętrzna do katalogu kontrola zarządcza w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu oświadczenia do katalogu kontrola zarządcza w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu zarządzenia i procedury do katalogu kontrola zarządcza w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu kontrola zarządcza do katalogu kontrole w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia ich dotyczące do katalogu kontrole w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ...następna