Rejestr zmian w biuletynie

19.10.2018

Dotyczy dokumentu:
stan na 2 miesiące przed upływem kadencji RGJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
stan na 2 miesiące przed upływem kadencji RGJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lorek Paweł.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na 2 miesiące przed upływem kadencji RGJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podkówka Zygmunt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na 2 miesiące przed upływem kadencji RGJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podstawny Edward.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na 2 miesiące przed upływem kadencji RGJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Putek Zbigniew.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na 2 miesiące przed upływem kadencji RGJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ryrych Jerzy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na 2 miesiące przed upływem kadencji RGJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Szczypka Krystyna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na 2 miesiące przed upływem kadencji RGJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Urbaś Roman.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na 2 miesiące przed upływem kadencji RGJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Statutu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: 1) za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy – Karta Nauczyciela, 2) szczegółowe warunki obliczania i opłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 3) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, 4) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Karta Nauczyciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... następna