Rejestr zmian w biuletynie

29.11.2018

Dotyczy dokumentu:
zaproszenie do złożenia oferty "DOSTAWA KOPARKO-ŁADOWARKI"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku postępowania"

28.11.2018

Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2011r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku ze zmianą na stanowisku Skarbnika Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
na dzień ślubowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
stan na 2 miesiące przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2009r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora Przedszkola Nr 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora Gimnazjum
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2008r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gminny Zespół Obsługi w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rada Gminy Jaworze VIII kadencji 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Gminy Jaworze VIII kadencji 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Gminy Jaworze VIII kadencji 2018-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarki i Infrastruktury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Mienia i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.11.2018

Dotyczy dokumentu:
nabór na 2 (dwa) wolne stanowiska urzędnicze: INSPEKTORA / PODINSPEKTORA W WYDZIALE ROZWOJU I INWESTYCJI URZĘDU GMINY JAWORZE w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Finansów i Kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Obsługi Techniczno-Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Rozwoju i Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Spraw Komunalnych i Uzdrowiskowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Wójta Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Mienia i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarki i Infrastruktury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.11.2018

Dotyczy dokumentu:
transmisja obrad I Sesji Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Statutu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Statutu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - UchwałaXLIV.332.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - UchwałaXLIV.331.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - UchwałaXLIV.330.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... następna