Rejestr zmian w biuletynie

04.03.2019

Dotyczy dokumentu:
protokół z III sesji Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania członka Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu i zmiany uchwały Nr XV/130/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaworze” i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jaworze na lata 2019-2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2018-2020 – etap II – rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja ws. poszerzenia ulicy Podgórskiej - radny Tomasz Jurczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja/zapytanie "
Dotyczy dokumentu:
interpelacja ws. montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Zimowej i Leszczynowej - radny Tomasz Jurczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja/zapytanie "
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja ws. montażu lapm ulicznych na istniejących słupach (ul. Podgórska, skrzyżowanie ulic Legendarnej i Radosnej) - radny Tomasz Jurczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja/zapytanie "
Dotyczy dokumentu:
interpelacja ws. uszkodzonego drenażu na ulicy Podgórskiej - radny Tomasz Jurczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja/zapytanie "
Dotyczy dokumentu:
interpelacja ws. poszerzenia ulicy Podgórskiej - radny Tomasz Jurczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja ws. montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Zimowej i Leszczynowej - radny Tomasz Jurczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja ws. montażu lapm ulicznych na istniejących słupach (ul. Podgórska, skrzyżowanie ulic Legendarnej i Radosnej) - radny Tomasz Jurczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja ws. uszkodzonego drenażu na ulicy Podgórskiej - radny Tomasz Jurczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.03.2019

Dotyczy dokumentu:
zaproszenie do złożenia oferty "Usługa dla zamiatania dróg gminnych na terenie Gminy Jaworze"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... następna