Rejestr zmian w biuletynie

16.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Komunikat Urzędnika Wyborczego właściwego dla Gminy Jaworze z dnia 13 września 2019 r. o losowaniu dotyczącym składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 13 września 2019 r.w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i terminie losowania w przypadku przekroczenia liczby zgłoszeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 13 września 2019 r.w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i terminie losowania w przypadku przekroczenia liczby zgłoszeń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z przeprowadzonych konsultacji"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z przeprowadzonych konsultacji"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Finansów i Kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Spraw Komunalnych i Uzdrowiskowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Rozwoju i Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Środowiska i Przestrzeni Publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Mienia i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarki i Infrastruktury
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rozwoju Lokalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.09.2019

Dotyczy dokumentu:
wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Wójta Gminy Jaworze o siedzibachObwodowych Komisji Wyborczych, lokalach dostospwanych dla potrzebwyborców niepełnosprawnych,"
Dotyczy dokumentu:
wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Komisarza Wyborczego o siedzibachObwodowych Komisji Wyborczych"
Dotyczy dokumentu:
wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie_miejsca przeznaczone na bezpłatneumieszczanie obwieszczeń i plakatów"

11.09.2019

Dotyczy dokumentu:
wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej Iw sprawie miejsca, czasu i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiarugłosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych wwyborach do Sejmu i Senatu RP"

poprzednia ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... następna