Rejestr zmian w biuletynie

21.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2012r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wzory deklaracji i informacji podatkowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opłaty miejscowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wykaz udzielonych w 2009 ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożeń spłaty na raty oraz pomocy publicznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wykaz udzielonych w 2013 ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożeń spłaty na raty oraz pomocy publicznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wykaz udzielonych w 2012 ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożeń spłaty na raty oraz pomocy publicznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wykaz udzielonych w 2010 ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożeń spłaty na raty oraz pomocy publicznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: INSPEKTORA w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko pracy: INSPEKTORA ds. Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZU
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: INSPEKTORA w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska Urzędu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko urzędnicze (POD)INSPEKTORA ds. promocji, współpracy, dialogu społecznego i publicznego transportu zbiorowego w Wydziale Rozwoju i Inwestycji UG Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko urzędnicze (POD)INSPEKTORA ds. promocji, współpracy, dialogu społecznego i publicznego transportu zbiorowego w Wydziale Rozwoju i Inwestycji UG Jaworze
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTORA w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora: Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Jaworzu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTORA w Wydziale Finansów i Kontroli UG Jaworze w wymiarze całego etatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTORA w Wydziale Finansów i Kontroli UG Jaworze w wymiarze 1/2 etatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko urzędnicze (POD)INSPEKTORA ds. promocji, współpracy, dialogu społecznego i publicznego transportu zbiorowego w Wydziale Rozwoju i Inwestycji UG Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTORA w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: PODINSPEKTORA w wymiarze 1/5 etatu w Urzędzie Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: INSPEKTORA w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: PODINSPEKTORA w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: NACZELNIK WYDZIAŁU SPORTU
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: INSPEKTORA w Wydziale Finansów i Kontroli Urzędu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: STARSZEGO KSIĘGOWEGO w Gminnym Zespole Obsługi w Jaworzu w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: PODINSPEKTORA w Wydziale Finansów i Kontroli Urzędu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: PODINSPEKTORA w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: PODINSPEKTORA ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZU
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora: Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora: Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: INSPEKTORA w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska Urzędu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: STARSZY ARCHIWISTA w Urzędzie Gminy Jaworze w wymiarze 1/2 etatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na 2 (dwa) wolne stanowiska urzędnicze: INSPEKTORA / PODINSPEKTORA W WYDZIALE ROZWOJU I INWESTYCJI URZĘDU GMINY JAWORZE w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko:KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI W JAWORZU
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU - postępowanie nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU - postępowanie nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 do SIWZ_Sz.O.P.Z._Aktualizacja"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU - postępowanie nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia NR 2 treści SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU - postępowanie nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana NR 2 treści SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU - postępowanie nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 2 o zmianie ogłoszenia"

poprzednia ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... następna