Rejestr zmian w biuletynie

25.10.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych do katalogu Gimnazjum w menu podmiotowym

23.09.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych do katalogu Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 2 w menu podmiotowym

03.08.2016

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego do menu przedmiotowego

19.07.2016

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu lobbing do menu przedmiotowego

09.05.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu inne konsultacje do katalogu konsultacje z mieszkańcami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu projektowanie aktów normatywnych i sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych do katalogu konsultacje z mieszkańcami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna