Rejestr zmian w biuletynie

13.07.2020

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze oraz tymczasowych pomieszczeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze oraz tymczasowych pomieszczeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół z przeprowadzonych konsultacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport głosowań Uchwała.169.2020.05.28.pdf"
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport głosowań Uchwała.169.2020.05.28.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport głosowań Uchwała.170.2020.05.28.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport głosowań Uchwała.170.2020.05.28.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport głosowań Uchwała.171.2020.05.28.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport głosowań Uchwała.171.2020.05.28.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport głosowań Uchwała.172.2020.05.28.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport głosowań Uchwała.172.2020.05.28.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport głosowań Uchwała.173.2020.05.28.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport głosowań Uchwała.173.2020.05.28.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania skargi celem przeprowadzenia postępowania i wydania opinii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania skargi celem przeprowadzenia postępowania i wydania opinii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport głosowań Uchwała.174.2020.05.28.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania skargi celem przeprowadzenia postępowania i wydania opinii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport głosowań Uchwała.174.2020.05.28.pdf
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół z przeprowadzonych konsultacji.pdf"

09.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego, w związku z: wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - ponownym głosowaniem, w dniu 12 lipca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 - Urząd Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 - Gmina_Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół z przeprowadzonych konsultacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół z przeprowadzonych konsultacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół z przeprowadzonych konsultacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz opłaty podwyższonej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz opłaty podwyższonej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół z przeprowadzonych konsultacji.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna