Rejestr zmian w biuletynie

12.12.2019

Dotyczy dokumentu:
XIV Sesja Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XIV Sesja Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekty Uchwał XIV Sesja Rady Gminy Jaworze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
XIV Sesja Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekty Uchwał XIV Sesja Rady Gminy Jaworze -autopoprawka budżet na 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTORA w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informaja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTORA w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU - postępowanie nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 3 o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU - postępowanie nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana nr 3 treści SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU - postępowanie nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia nr 3 treści SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU - postępowanie nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar_instalacja c.o._AKTUALIZACJA"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU - postępowanie nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja Śl.Woj. Kons. Zabytków z 28.11.2019"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opłaty miejscowej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
akty prawa miejscowego 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia średniej ceny paliwa na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bielsko-Biała
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz na odstąpienie od jej sprzedaży w drodze przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki 292/12, 292/15, 292/16, 292/19, 292/20, 292/23 - ul. Kryształowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki 1803/53, 1803/32, 1788/14, 1786/7 - ul. Myśliwska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
protokół z XII sesji Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XIV Sesja Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XIV Sesja Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekty Uchwał XIV Sesja Rady Gminy Jaworze -budżet na 2020 i WPF.pdf"
Dotyczy dokumentu:
18.12.2019r. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XIV Sesja Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... następna