Rejestr zmian w biuletynie

21.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2012r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wzory deklaracji i informacji podatkowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opłaty miejscowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wykaz udzielonych w 2009 ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożeń spłaty na raty oraz pomocy publicznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wykaz udzielonych w 2013 ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożeń spłaty na raty oraz pomocy publicznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wykaz udzielonych w 2012 ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożeń spłaty na raty oraz pomocy publicznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wykaz udzielonych w 2010 ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożeń spłaty na raty oraz pomocy publicznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: INSPEKTORA w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko pracy: INSPEKTORA ds. Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZU
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: INSPEKTORA w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska Urzędu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko urzędnicze (POD)INSPEKTORA ds. promocji, współpracy, dialogu społecznego i publicznego transportu zbiorowego w Wydziale Rozwoju i Inwestycji UG Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko urzędnicze (POD)INSPEKTORA ds. promocji, współpracy, dialogu społecznego i publicznego transportu zbiorowego w Wydziale Rozwoju i Inwestycji UG Jaworze
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTORA w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora: Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Jaworzu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTORA w Wydziale Finansów i Kontroli UG Jaworze w wymiarze całego etatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTORA w Wydziale Finansów i Kontroli UG Jaworze w wymiarze 1/2 etatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko urzędnicze (POD)INSPEKTORA ds. promocji, współpracy, dialogu społecznego i publicznego transportu zbiorowego w Wydziale Rozwoju i Inwestycji UG Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTORA w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: PODINSPEKTORA w wymiarze 1/5 etatu w Urzędzie Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: INSPEKTORA w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: PODINSPEKTORA w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: NACZELNIK WYDZIAŁU SPORTU
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: INSPEKTORA w Wydziale Finansów i Kontroli Urzędu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: STARSZEGO KSIĘGOWEGO w Gminnym Zespole Obsługi w Jaworzu w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: PODINSPEKTORA w Wydziale Finansów i Kontroli Urzędu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: PODINSPEKTORA w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: PODINSPEKTORA ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZU
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora: Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora: Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: INSPEKTORA w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska Urzędu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: STARSZY ARCHIWISTA w Urzędzie Gminy Jaworze w wymiarze 1/2 etatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na 2 (dwa) wolne stanowiska urzędnicze: INSPEKTORA / PODINSPEKTORA W WYDZIALE ROZWOJU I INWESTYCJI URZĘDU GMINY JAWORZE w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko:KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI W JAWORZU
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU - postępowanie nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU - postępowanie nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 do SIWZ_Sz.O.P.Z._Aktualizacja"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU - postępowanie nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia NR 2 treści SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU - postępowanie nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana NR 2 treści SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU - postępowanie nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 2 o zmianie ogłoszenia"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna