Rejestr zmian w biuletynie

02.07.2019

Dotyczy dokumentu:
protokół z VII sesji Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
akty prawa miejscowego 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Putek Zbigniew.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tomala Sławomir.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zabilska Jadwiga.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podstawny Edward.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nieborak Agnieszka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia SIWZ i zmiana termin składania ofert"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminy Jaworze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.

26.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności pn. "Rozbudowa ul. Jaworzańskiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Zapora do granic miasta - budowa chodnika"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz planowanych dyżurów w Powiecie Bielskim na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU BIELSKIEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO - CAŁY KRAJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM - Karta informacyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin zgłoszeń wizyt na udzielanie NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w Powiecie Bielskim w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Bielskiego - INFORMACJE OGÓLNE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Bielskiego - INFORMACJE OGÓLNE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna w Powiacie Bielskim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
rozszerzenie katalogu osób mogących uzyskać nieodpłatną pomoc prawną o „kobiety w ciąży”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bielskiego na 2017 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bielskiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie Starosty Bielskiego w sprawie odpracowania dnia wolnego – 1 stycznia 2019 roku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna