Rejestr zmian w biuletynie

04.07.2019

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół z przeprowadzonych konsultacji"
Dotyczy dokumentu:
w związku z zatrudnieniem na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ostałkiewicz Radosław"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Winek Ewa"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Talik Anna"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Śliwa Krzysztof"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ślezińska Teresa"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Szermańska Barbara"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stwora Izabela"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SkotnickaNędzka Anna"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SacherWejster Dorota"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pudełko Aneta"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Placuch Katarzyna"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.07.2019

Dotyczy dokumentu:
protokół z VII sesji Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
akty prawa miejscowego 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Putek Zbigniew.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tomala Sławomir.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zabilska Jadwiga.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podstawny Edward.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nieborak Agnieszka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia SIWZ i zmiana termin składania ofert"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminy Jaworze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna