Rejestr zmian w biuletynie

05.07.2019

Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTORA w Wydziale Finansów i Kontroli UG Jaworze w wymiarze 1/2 etatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTORA w Wydziale Finansów i Kontroli UG Jaworze w wymiarze całego etatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.07.2019

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół z przeprowadzonych konsultacji"
Dotyczy dokumentu:
w związku z zatrudnieniem na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ostałkiewicz Radosław"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Winek Ewa"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Talik Anna"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Śliwa Krzysztof"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ślezińska Teresa"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Szermańska Barbara"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stwora Izabela"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SkotnickaNędzka Anna"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SacherWejster Dorota"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pudełko Aneta"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Placuch Katarzyna"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31-12-2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.07.2019

Dotyczy dokumentu:
protokół z VII sesji Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
akty prawa miejscowego 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Putek Zbigniew.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tomala Sławomir.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zabilska Jadwiga.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podstawny Edward.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nieborak Agnieszka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia SIWZ i zmiana termin składania ofert"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminy Jaworze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna