Rejestr zmian w biuletynie

04.03.2020

Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia średniej ceny paliwa na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
akty prawa miejscowego 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa kotłowni oraz wymiana instalacji wewnętrznej c.o. dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki: 908/52, 908/22, 908/25, 908/51 - ul. Kalinowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie stanowiska wobec działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie Miasta Bielska-Białej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz kierunków działań Wójta Gminy Jaworze w tym zakresie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie stanowiska wobec działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie Miasta Bielska-Białej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz kierunków działań Wójta Gminy Jaworze w tym zakresie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki: 908/52, 908/22, 908/25, 908/51 - ul. Kalinowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa kotłowni oraz wymiana instalacji wewnętrznej c.o. dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna