Rejestr zmian w biuletynie

24.08.2018

Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACHDO RADY GMINY"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE LUSTRCYJNE"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OSWIADCZENE KANDYDATA - OBYWATELA UE"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "LISTA POPARCIA KANDYDATÓW ZGŁASZANEJ PRZEZ......"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA O ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIA LISTKANDYDATÓW NA RADNYCH"

23.08.2018

Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA WÓJTA"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA O ZŁOŻENIU LUSTRACYJNEGO"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA O ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIAKANDYDATÓW W WYBORACH WOJTA"

22.08.2018

Dotyczy dokumentu:
zaproszenie do złozenia oferty "Projekt i montaż Aktywnych Przejść dla Pieszych (APP) zlokalizowanych na ul. Wapienickiej oraz ul. Słonecznej w Jaworzu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie miejsca i czasu przyjmowania przez komisarzy wyborczych zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze województwa śląskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze województwa śląskiego, wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych w dniu 21 listopada 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jawor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz ulic - OBWÓD GŁOSOWANIA NR 1, 2 i 3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wpisywania do rejesru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chciących wziąć udział w wyborach do rad gmin, Rady m st. Warszawy, ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dotyczące zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o składach Wojewódzkiej i Powiatowej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Jaworze przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych rozpowszechnianych w celu prowadzenia kampanii wyborczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o dużyrach pełnionych w siedzibie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej w dniu 22 października 2010r. w związku z upływem terminu na zgłaszanie list kandydatów na radnych, wójtów, burmist..
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu o miejscu, dniach i godzinach pełnionych dyżurów oraz o składzie w związku z wyborami do Rady Gminy Jaworze oraz Wójta Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatur na Wójta Gminy Jaworze w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Jaworze zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Jaworze w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Jaworze bez głosowania w okręgu nr 12
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Jaworze bez głosowania w okręgu nr 6
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jaworze zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1,2 i 3 w Jaworzu o składach Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Wójta Gminy Jaworze o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonymi na dzień 21.11
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o sposobie głosowania w wyborach do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wyniki wyborów Wójta Gminy Jaworze oraz wyborów do Rady Gminy Jaworze ustalone przez Gminną Komisję Wyborczą w Jaworzu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wybory parlamentarne 2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaworze w okręgu wyborczym nr 14
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wybory samorządowe 16 listopada 2014r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna