Rejestr zmian w biuletynie

18.09.2006

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu stan na koniec kadencji z katalogu oświadczenia majątkowe radnych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu stan na koniec kadencji do katalogu oświadczenia majątkowe radnych w menu przedmiotowym

11.07.2006

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu tryb działania władz publicznych i jednostek organizacyjnych z katalogu zasady funkcjonowania władz publicznych i jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie katalogu Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaworzu z menu podmiotowego
Treść zmiany:
Usunięcie katalogu statystyka z menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Usunięcie katalogu wybory z menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu wybory do Sejmu RP i do Senatu RP z katalogu wybory w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu wybory Prezydenta RP z katalogu wybory w menu przedmiotowym

19.04.2006

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zarządzenia Wójta 2006' do katalogu Wójt Gminy Jaworze w menu podmiotowym

17.03.2006

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia ich dotyczące do katalogu Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w menu podmiotowym

poprzednia ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ...następna