Rejestr zmian w biuletynie

21.05.2018

Dotyczy dokumentu:
XLI Sesja Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.05.2018

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz nadania jej statutu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz nadania jej statutu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Jaworze za wyróżniające osiągnięcia sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2018-2020 – etap I – rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23.05.2018r. posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23.05.2018r. posiedzenie Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23.05.2018r. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
23.05.2018r. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23.05.2018r. posiedzenie Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23.05.2018r. posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23.05.2018r. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Jaworze z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna