Rejestr zmian w biuletynie

05.03.2019

Dotyczy dokumentu:
transmisja obrad IV Sesji Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
akty prawa miejscowego 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
akty prawa miejscowego 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja ws. uszkodzonego drenażu na ulicy Podgórskiej - radny Tomasz Jurczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja ws. montażu lapm ulicznych na istniejących słupach (ul. Podgórska, skrzyżowanie ulic Legendarnej i Radosnej) - radny Tomasz Jurczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja ws. montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Zimowej i Leszczynowej - radny Tomasz Jurczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja ws. poszerzenia ulicy Podgórskiej - radny Tomasz Jurczyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

04.03.2019

Dotyczy dokumentu:
protokół z III sesji Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania członka Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu i zmiany uchwały Nr XV/130/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaworze” i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jaworze na lata 2019-2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2018-2020 – etap II – rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja ws. poszerzenia ulicy Podgórskiej - radny Tomasz Jurczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja/zapytanie "
Dotyczy dokumentu:
interpelacja ws. montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Zimowej i Leszczynowej - radny Tomasz Jurczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja/zapytanie "
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja ws. montażu lapm ulicznych na istniejących słupach (ul. Podgórska, skrzyżowanie ulic Legendarnej i Radosnej) - radny Tomasz Jurczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja/zapytanie "
Dotyczy dokumentu:
interpelacja ws. uszkodzonego drenażu na ulicy Podgórskiej - radny Tomasz Jurczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja/zapytanie "
Dotyczy dokumentu:
interpelacja ws. poszerzenia ulicy Podgórskiej - radny Tomasz Jurczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja ws. montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Zimowej i Leszczynowej - radny Tomasz Jurczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja ws. montażu lapm ulicznych na istniejących słupach (ul. Podgórska, skrzyżowanie ulic Legendarnej i Radosnej) - radny Tomasz Jurczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja ws. uszkodzonego drenażu na ulicy Podgórskiej - radny Tomasz Jurczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna