Rejestr zmian w biuletynie

02.07.2019

Dotyczy dokumentu:
protokół z VII sesji Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
akty prawa miejscowego 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Putek Zbigniew.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tomala Sławomir.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zabilska Jadwiga.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podstawny Edward.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nieborak Agnieszka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia SIWZ i zmiana termin składania ofert"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminy Jaworze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.

26.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności pn. "Rozbudowa ul. Jaworzańskiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Zapora do granic miasta - budowa chodnika"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz planowanych dyżurów w Powiecie Bielskim na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU BIELSKIEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO - CAŁY KRAJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM - Karta informacyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin zgłoszeń wizyt na udzielanie NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w Powiecie Bielskim w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Bielskiego - INFORMACJE OGÓLNE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Bielskiego - INFORMACJE OGÓLNE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna w Powiacie Bielskim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
rozszerzenie katalogu osób mogących uzyskać nieodpłatną pomoc prawną o „kobiety w ciąży”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bielskiego na 2017 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bielskiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie Starosty Bielskiego w sprawie odpracowania dnia wolnego – 1 stycznia 2019 roku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna