Rejestr zmian w biuletynie

30.11.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Infrastruktury Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Rady Gminy Jaworze do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.11.2018

Dotyczy dokumentu:
zaproszenie do złożenia oferty "DOSTAWA KOPARKO-ŁADOWARKI"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku postępowania"

28.11.2018

Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2011r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku ze zmianą na stanowisku Skarbnika Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2010r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
na dzień ślubowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
stan na 2 miesiące przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2009r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku z upoważnieniem osoby do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora Przedszkola Nr 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora Gimnazjum
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2008r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gminny Zespół Obsługi w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rada Gminy Jaworze VIII kadencji 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Gminy Jaworze VIII kadencji 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Gminy Jaworze VIII kadencji 2018-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Samorządu i Spraw Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarki i Infrastruktury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Mienia i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.11.2018

Dotyczy dokumentu:
nabór na 2 (dwa) wolne stanowiska urzędnicze: INSPEKTORA / PODINSPEKTORA W WYDZIALE ROZWOJU I INWESTYCJI URZĘDU GMINY JAWORZE w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Finansów i Kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Obsługi Techniczno-Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Rozwoju i Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Spraw Komunalnych i Uzdrowiskowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Wójta Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Samorządu i Spraw Lokalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Mienia i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarki i Infrastruktury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna