Rejestr zmian w biuletynie

28.09.2018

Dotyczy dokumentu:
03.10.2018r. posiedzenie Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.09.2018

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 300.000,00 ZŁ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 do SIWZ_wzór umowy_ZMIANA"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 300.000,00 ZŁ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 27.09.2018r."
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt uchwały w sprawie określeniaszczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzeniakomitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskichinicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim musząodpowiadać składane projekty
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie określeniaszczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw _AKTUALNY"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt STATUTU GMINY JAWORZE - AKTUALNY"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Jaworze
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OBWIESZCZENIE GKW w sprawie przedłużenia terminuzgłaszania kandydatów na Wójta Gminy Jaworze"

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna