Rejestr zmian w biuletynie

07.05.2020

Dotyczy dokumentu:
interpelacja o wykonanie gruntownej modernizacji ul. Ładnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na interpelacjęRI.7234.0015.2020/OZK.0003.0001.2020"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport o stanie gminy Jaworze"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie zajęć w przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Jaworze w związku z wystąpieniem okoliczności, które mogą zagrażać zdrowiu uczniów, ich rodzin oraz pracowników placówek oświatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.05.2020

Dotyczy dokumentu:
protokół z XIV sesji Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
protokół z XV sesji Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
protokół z XIV sesji Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawue podjęcia działań zapobiegawczych w związku z wprowadzonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz opłaty podwyższonej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna