Rejestr zmian w biuletynie

16.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Komunikat Urzędnika Wyborczego właściwego dla Gminy Jaworze z dnia 13 września 2019 r. o losowaniu dotyczącym składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 13 września 2019 r.w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i terminie losowania w przypadku przekroczenia liczby zgłoszeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 13 września 2019 r.w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i terminie losowania w przypadku przekroczenia liczby zgłoszeń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z przeprowadzonych konsultacji"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z przeprowadzonych konsultacji"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Finansów i Kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Spraw Komunalnych i Uzdrowiskowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Rozwoju i Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Środowiska i Przestrzeni Publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Mienia i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarki i Infrastruktury
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rozwoju Lokalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.09.2019

Dotyczy dokumentu:
wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Wójta Gminy Jaworze o siedzibachObwodowych Komisji Wyborczych, lokalach dostospwanych dla potrzebwyborców niepełnosprawnych,"
Dotyczy dokumentu:
wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Komisarza Wyborczego o siedzibachObwodowych Komisji Wyborczych"
Dotyczy dokumentu:
wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie_miejsca przeznaczone na bezpłatneumieszczanie obwieszczeń i plakatów"

11.09.2019

Dotyczy dokumentu:
wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej Iw sprawie miejsca, czasu i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiarugłosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych wwyborach do Sejmu i Senatu RP"

10.09.2019

Dotyczy dokumentu:
oferta realizacji zadania publicznego pn. „Od tradycji do nowoczesności – 65-letni dorobek KGW nr 1 w Jaworzu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Jaworze w miesiącu lipcu 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZGŁOSZENIE kandydatów na członków obwodowychkomisji"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna