Rejestr zmian w biuletynie

19.09.2019

Dotyczy dokumentu:
X Sesja Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
X Sesja Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekty Uchwał X Sesja Rady Gminy Jaworze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
X Sesja Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.09.2019

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu "REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG NA TERENIE GMINY JAWORZE"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o wyborze oferty_RI.271.0003.2019"
Dotyczy dokumentu:
25.09.2019r. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23.09.2019r. posiedzenie Komisji Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Komunikat Urzędnika Wyborczego właściwego dla Gminy Jaworze z dnia 13 września 2019 r. o losowaniu dotyczącym składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 13 września 2019 r.w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i terminie losowania w przypadku przekroczenia liczby zgłoszeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 13 września 2019 r.w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i terminie losowania w przypadku przekroczenia liczby zgłoszeń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z przeprowadzonych konsultacji"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z przeprowadzonych konsultacji"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Finansów i Kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Spraw Komunalnych i Uzdrowiskowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Rozwoju i Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Środowiska i Przestrzeni Publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Mienia i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarki i Infrastruktury
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rozwoju Lokalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna