Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2013 10:05 kontrola projektu "Budowa kompleksu sportowego w Jaworzu" współfinansowanego z Regionalnego Programu Opreacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
17.10.2013 10:04 kontrola archiwum zakładowego
17.10.2013 10:01 audyt gospodarowania środkami UE w zakresie projektu "Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze"
17.10.2013 10:00 rekontrola Państwowej Inspekcji Pracy
17.10.2013 09:59 kontrola w zakresie przygotowania do wyborów parlamentarnych i realizacja kalendarza wyborczego
17.10.2013 09:57 kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie prawa pracy i bhp
17.10.2013 09:56 kontrola projektu "Budowa infrastruktury okołoturystycznej (ścieżki piesze i rowerowe wraz z parkingiem) w Gminie Jaworze"
17.10.2013 09:30 Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań zleconych, wynikających z ustaw: o ewidencji ludności i dowodach osobistych, prawo o aktach stanu cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska, prawo o zgrom
17.10.2013 09:22 Kontrola zadania "Tradycja kluczem do aktywizacji zawodowej II" Dz.6.3.
17.10.2013 09:22 Kontrola kompleksowa w zakresie przestrzegania wymagań sanitarno-higienicznych w obiekcie Park Zdrojowy wraz z Amfiteatrem
17.10.2013 09:20 Rekontrola Państwowej Inspekcji Pracy
17.10.2013 09:20 Kontrola zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze" na podstawie umowy o difinansowanie Nr 2/2010 z 26-02-2010r.
17.10.2013 09:18 kontrola realizacji projektu "Aktywizacja zawodowa dla zaawansowanych Dz.6.3