Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2023 08:11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
01.02.2023 14:16 SKU.6845.4.2022 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jaworze, przeznaczonej do dzierżawy
15.11.2022 09:13 SKU.6871.4.20221 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jaworze, przeznaczonej do dzierżawy
11.08.2022 08:41 MGK.6845.1.2022 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Jaworze przeznaczonych do dzierżawy
12.07.2022 11:56 Wykaz nieruchomości gminnych do zamiany
10.05.2022 14:13 MNS.6840.15.2021 I przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Jaworzu przy ul. Lipowej 22
08.04.2022 11:47 SKU.6852.1.2021 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jaworze, przeznaczonej do dzierżawy
05.04.2022 14:33 SKU.6852.1.2019 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jaworze, przeznaczonej do dzierżawy
10.02.2022 07:56 SKU.6852.1.2019 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jaworze, przeznaczonej do dzierżawy
01.12.2020 09:07 SKU.6850.6.2020 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jaworze, przeznaczonej do użyczenia
25.09.2019 11:19 UA.6740.535.2019.MK Rozbudowa ulicy Jaworzańskiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Zapora do granicy miasta - budowa chodnika
26.06.2019 10:28 UA.6740.535.2019.MK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności pn. "Rozbudowa ul. Jaworzańskiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Zapora do granic miasta - budowa chodnika"
28.06.2017 09:27 ustalenia przebiegu granic związanych z rozgraniczeniem nieruchomości 262/1 w Rudzicy - Gmina Jasienica
25.05.2017 09:17 32/2017 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Jaworze
09.09.2016 12:24 WB.6740.3.2.2016.WN Obwieszczenie Starosty Bielskiego dot. "Rozbudowy drogi powiatowej Nr 4417S Świętoszówka-Bielsko na odcinku od mostu na potoku Jasienica w Jasienicy do skrzyżowania z ulicą Niecałą w Jaworzu"

1 2 następna