Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2018 08:17 GL.ZUZ.2.421.677.2018.BD/10171 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu brzegowego do potoku Szeroki na dz. nr 3174/3 oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych
11.12.2018 08:50 GL.ZUZ.2.421.733B.2918 Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
14.11.2018 12:51 GL.RUZ.421.188.2018.BS Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku Rudawka w km 5+236 linią kablową SN-15kV z rurociągiem teletechnicznym, metodą przewiertu sterowanego w rurze SRS-G 160, pod korytem cieku, na działce nr 3179/1, obręb Jaworze, stanowiącej tereny zamknięte
14.11.2018 12:46 GL.ZUZ.2.421.604.2018.BD/8425 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na 1) wykonanie urządzeń wodnych - zbiornika infiltrująco-odparowującego i tuneli drenażowych na działkach o nr ewid 3808/5 i 3808/9; 2) korzystania z wód w ramach usług wodnych - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z odwadniania terenu projektowanego zakłądi do rowu melioracyjnego R-65 ...
06.11.2018 08:18 GL.ZUZ.2.421.733B.2018.BD/7965 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do środiwks atj. do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu działek 1239/115, 1239/116, 1239/117, 1239/118, 1239/119, 1239/120, 1239/121, 1239/122, 1239/123 w Jaworzu w rejonie ulicy Cieszyńskiej do rowu melioracyjnego R-65 oraz na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji
11.10.2018 15:36 GL.ZUZ.2.421.411.2018.BD/7500 Zawiadomienie o wsczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekriczenie linią kablową SN-15kV z rurociągiem technicznym Potoku Wysokiego
18.06.2018 14:23 otwarta debata publiczna przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”
07.06.2018 16:37 Postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego z częścią biurową na działce nr 181/32 w Jaworzu przy ul. Bielskiej
07.06.2018 15:25 WOOŚ.442.1.2018.EJ.1 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o planowanym przedsięwzięciu polegającym na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach
08.05.2018 14:44 GL.ZUZ.2.421.266.2018.BD/3456 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia kablem ziemnym SN potoku Rudawka w km 6+400 w Jaworzu- rejon ul. Dzwonkowej 49 - pod dnem metodą przewiertu sterowanego

1 2 3 4 5 6 następna