Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.08.2023 10:02 SRF.6721.0004.2022 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze w rejonie cmentarza katolickiego (cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jaworzu)
22.03.2023 13:31 SRF 6721.0002.2022 "Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze jednostka A2MW - plik geotiff
09.02.2023 08:56 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze w zakresie jednostki A2MW
22.12.2022 11:49 SRF.6721.0004.2022 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze w rejonie cmentarza katolickiego
18.08.2022 08:56 SRF.6721.0002.2022 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze w zakresie jednostki A2MW
05.08.2022 09:37 RI.6721.0002.2021 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze - załączniki graficzne
26.04.2022 09:57 RI.6721.0002.2021 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze
30.09.2021 08:29 RI.6720.0001.2021 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze
18.03.2021 08:02 RI.6720.0001.2021 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze
18.03.2021 07:48 RI.6721.0002.2021 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze
17.03.2014 10:39 AKTUALNY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze - PLAN A
04.02.2014 07:30 AKTUALNY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze - PLAN B
06.11.2013 07:44 AKTUALNY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze - PLAN C
13.02.2013 08:54 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze
07.12.2011 11:07 ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plan C

1 2 następna