Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2021 07:11 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY JAWORZE NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030”
05.05.2021 14:07 Stała organizacja ruchu ul. Średnia w Jaworzu - projekt wykonawczy
05.05.2021 13:55 Audyt bezpieczeństwa drogowego oraz koncepcja rozwiązań drogowych dla ul. Średniej w Jaworzu na odcinku od granicy miasta Bielsko-Biała do skrzyżowania z ul. Wapienicką w Jaworzu
20.12.2017 11:28 „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jaworze”
06.11.2013 11:01 XXVIII/250/13 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jaworze na lata 2014- 2022
30.09.2013 11:01 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jaworze na lata 2013-2028
08.07.2010 13:02 Plan Odnowy Miejscowości dla Gminy Jaworze na lata 2010-2017
22.11.2006 10:58 XXXII/257/05 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2006-2008 na terenie gminy Jaworze
06.09.2006 10:07 XXXVIII/299/06 Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Jaworze
10.02.2005 08:29 uchwała nr XVIII/114/04, ze z wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
26.01.2005 09:02 XXIV/176/04 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jaworze na lata 2005-2013
26.11.2004 11:32 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jaworze
24.11.2004 08:21 Strategia Rozwoju Gminy Jaworze
16.11.2004 16:05 uchwała nr XVIII/121/04 Program rozwoju lokalnego Gminy Jaworze na lata 2004-2006