Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2021 12:21 Nr XXXIII/329/2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
27.12.2021 11:45 Nr XXXIII/313/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
27.12.2021 12:09 Nr XXXIII/328/2021 w sprawie rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania
27.12.2021 11:40 Nr XXXIII/312/2021 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
27.12.2021 12:09 Nr XXXIII/327/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze
27.12.2021 11:35 Nr XXXIII/307/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2022
27.12.2021 12:07 Nr XXXIII/326/2021 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego Rady Gminy Jaworze
27.12.2021 11:30 Nr XXXIII/306/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze
27.12.2021 12:05 Nr XXXIII/325/2021 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego
29.11.2021 12:38 Nr XXXII/303/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
27.12.2021 12:04 Nr XXXIII/324/2021 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Środowiska i Przestrzeni Publicznej Rady Gminy Jaworze
09.11.2021 10:18 Nr XXXI/294/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
27.12.2021 12:03 Nr XXXIII/323/2021 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Środowiska i Przestrzeni Publicznej
09.11.2021 10:17 Nr XXXI/293/2021 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
27.12.2021 12:01 Nr XXXIII/322/2021 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jaworze

1 2 3 4 5 6 następna