Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2018 15:22 Nr III/38/2018 w sprawie przyznania medalu "Zasłużony dla Rozwoju Jaworza"
27.12.2018 15:22 Nr III/37/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
27.12.2018 15:21 Nr III/36/2018 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
27.12.2018 15:20 Nr III/35/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku i pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych
27.12.2018 15:18 Nr III/34/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności
27.12.2018 15:17 Nr III/33/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
27.12.2018 15:17 Nr III/32/2018 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
27.12.2018 15:16 Nr III/31/2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
27.12.2018 15:14 Nr III/30/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej
27.12.2018 15:13 Nr III/29/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2019 rok
27.12.2018 15:11 Nr III/28/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze
05.12.2018 13:18 Nr II/27/2018 w sprawie odwołania członka Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
05.12.2018 13:17 Nr II/26/2018 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2019
05.12.2018 13:16 Nr II/25/2018 w sprawie opłaty targowej
05.12.2018 13:12 Nr II/24/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

1 2 3 następna