Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.10.2016 13:08 80/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016
26.10.2016 13:08 81/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016
26.10.2016 13:05 77/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016r.
26.10.2016 13:05 78/2016 w sprawie wprowadzenia planu kontroli wewnętrznej na 2016 rok
26.10.2016 13:05 79/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Jaworze
26.10.2016 13:04 74/2016 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Jaworze
26.10.2016 13:04 75/2016 w sprawie organizacji ćwiczenia obronnego w Gminie Jaworze w ramach dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „POWIAT BIELSKI - 2016"
26.10.2016 13:04 76/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016r.
26.10.2016 13:03 72/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki nr 3128/17 pow. 0,0138 ha oraz działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha z
26.10.2016 13:03 73/2016 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i socjalne lokale mieszkalne
26.10.2016 13:02 71/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016r.
26.10.2016 13:02 69/2016 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaworze za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów f
26.10.2016 13:02 70/2016 w sprawie powołania komisji do spraw postępowania z dokumentami wytworzonymi w wyborach Wójta Gminy Jaworze oraz organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 list
26.10.2016 13:01 66/2016 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
26.10.2016 13:01 67/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016r.

1 2 3 4 5 6 następna