Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.10.2016 12:32 104/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2015r.
26.10.2016 12:32 105/2015 w sprawie brakowania druków ścisłego zarachowania USC
26.10.2016 12:31 101/2015 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 99/2015 Wójta Gminy Jaworze z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na kwotę 3 000 000,00 zł
26.10.2016 12:31 102/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
26.10.2016 12:31 103/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2015 Wójta Gminy Jaworze z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Jaworze
26.10.2016 12:30 99/2015 w sprawie: zaciągnięcia kredytu na kwotę 3 000 000,00
26.10.2016 12:30 100/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2015r.
26.10.2016 12:29 96/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2015r.
26.10.2016 12:29 97/2015 w sprawie powołania komisji do spraw postępowania z dokumentami wytworzonymi w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2015 roku
26.10.2016 12:29 98/2015 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Budżetowej Gminy Jaworze na 2015 rok wraz z Projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej
26.10.2016 12:28 94/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko INSPEKTORA w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Jaworze
26.10.2016 12:28 95/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
26.10.2016 12:27 91/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2015r.
26.10.2016 12:27 92/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
26.10.2016 12:27 93/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1 2 3 4 5 6 następna