Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2014 10:23 NR XXXVII/367/14 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze
19.11.2014 10:23 NR XXXVII/366/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 207/60 stanowiącej drogę dojazdową – boczną od ul. Bielskiej
19.11.2014 10:22 NR XXXVII/365/14 w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2015
21.10.2014 09:14 NR XXXVI/364/14 w sprawie zatwierdzenia kandydatury do Nagrody imienia Księdza Józefa Londzina
21.10.2014 09:14 NR XXXVI/363/14 w sprawie zatwierdzenia kandydatury do wyróżnienia - LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
21.10.2014 09:10 NR XXXVI/362/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 2886/5 i 2886/10 stanowiących część wewnętrznej drogi
21.10.2014 09:09 NR XXXVI/361/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1454/6 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową – ul. Zawilcową
21.10.2014 09:09 NR XXXVI/360/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
21.10.2014 09:07 NR XXXVI/359/14 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
09.09.2014 10:34 NR XXXV/358/14 w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Bielsko-Biała - Wapienica
09.09.2014 10:34 NR XXXV/357/14 o zmianie uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
09.09.2014 10:33 NR XXXV/356/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
09.09.2014 10:32 NR XXXV/355/14 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
17.07.2014 11:35 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze
17.07.2014 11:33 NR XXXIV/353/14 w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Rozwoju Jaworza”dla Pana Zygmunta Podkówki

1 2 3 4 5 6 następna