Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2013 12:41 81/2013 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy Jaworze na 2014 rok wraz z Projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej
19.12.2013 12:41 80/2013 w sprawie
19.12.2013 12:39 79/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.12.2013 12:38 78/2013 w sprawie
19.12.2013 12:37 77/2013 w sprawie
19.12.2013 12:36 76/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2013 rok
22.11.2013 09:07 75/2013 wsprawie powołania komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia postępowania o zamównienie publiczne na "Świadczenie usług dydaktyczno-pedagogicznych, psychologiczno-pedagogicznych oraz doradztwa zawod
22.11.2013 09:06 74/2013 w sprawie powołania zespołu powypadkowego
22.11.2013 09:02 73/2013 w sprawie projektu uchwały Budżetowej Gminy Jaworze na 2014 rok wraz z Projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej
22.11.2013 09:00 72/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2013 rok
22.11.2013 08:58 71/2013 w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków finansowych, dla zamówień związanych z realizacją projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla których nie
06.11.2013 09:45 70/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2013 rok
22.10.2013 10:37 69/2013 w sprawie wojewódzkiego treningu uruchamiania systemów ostrzegania i alarmowania ludności
16.10.2013 14:54 68/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
16.10.2013 14:53 67/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

1 2 3 4 5 6 następna