Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2011 14:57 NR III/29/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/315/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
05.01.2011 14:56 NR III/28/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/202/08 Rady Gminy Jaworze z dnia 22.12.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie „Program aktywnej integracji w gminie Jaworze” współfinansowan
05.01.2011 14:54 NR III/27/10 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
05.01.2011 14:47 NR III/26/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2011 r.
05.01.2011 14:42 NR III/25/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze na lata 2011-2022
05.01.2011 14:40 NR III/24/10 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
05.01.2011 14:39 NR III/23/10 w sprawie powierzenia Gminie Bielsko-Biała w 2011r. zadania publicznego w zakresie profilaktyki w sprawie powierzenia Gminie Bielsko-Biała w 2011r. zadania publicznego w zakresie profilaktyki
30.12.2010 14:36 NR III/22/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
10.12.2010 11:12 NR II/21/10 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Jaworze
10.12.2010 11:11 NR II/20/10 w sprawie zmiany uchwały Nr I/17/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Jaworze
10.12.2010 11:10 NR II/19/10 w sprawie zmiany uchwały Nr I/15/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Rady Gminy Jaworze
07.12.2010 13:18 NR I/18/10 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Jaworze
07.12.2010 13:17 NR I/17/10 w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Jaworze
07.12.2010 13:16 NR I/16/10 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Rady Gminy
07.12.2010 13:15 NR I/15/10 w sprawie powołania Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Rady Gminy Jaworze

1 2 następna