Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2010 08:46 NR XL/325/10 w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2011
16.11.2010 08:05 NR XL/324/10 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Jaworze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
16.11.2010 07:28 NR XL/323/10 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarz
16.11.2010 07:27 NR XL/322/10 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze
16.11.2010 07:26 NR XL/321/10 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze
16.11.2010 07:25 NR XL/320/10 w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Jaworze
15.11.2010 14:57 NR XL/319/10 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
15.11.2010 14:56 NR XL/318/10 w sprawie opłaty od posiadania psów
15.11.2010 14:55 NR XL/317/10 w sprawie opłaty targowej
15.11.2010 14:53 NR XL/316/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
15.11.2010 14:52 NR XL/315/10 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
15.11.2010 13:53 NR XL/314/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
15.11.2010 13:52 NR XL/313/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/308/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010r.
06.10.2010 10:47 NR XXXIX/312/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze
06.10.2010 10:46 NR XXXIX/311/10 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze

1 2 3 4 5 następna