Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2009 14:36 Nr XXX/259/09 poparcia uchwały Nr II/34/16/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2005r.
29.12.2009 14:30 Nr XXX/258/09 zmiany statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu
29.12.2009 14:16 Nr XXX/257/09 zmiany Statutu Gminy Jaworze
29.12.2009 13:59 Nr XXX/256/09 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
29.12.2009 13:52 Nr XXX/255/09 zmiany Uchwały Nr XXIX/249/09 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
29.12.2009 13:44 Nr XXX/254/09 udzielenia przez Gminę Jaworze pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania bieżącego utrzymania dróg powiatowych
29.12.2009 13:24 Nr XXX/253/09 zmian w budżecie gminy na rok 2009
04.12.2009 11:24 Nr XXIX/251/09 opłaty od posiadania psów
04.12.2009 11:21 Nr XXIX/250/09 opłaty targowej
01.12.2009 14:49 Nr XXIX/249/09 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
01.12.2009 14:40 Nr XXIX/248/09 określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
01.12.2009 14:35 Nr XXIX/247/09 zmian w budżecie gminy na rok 2009
03.11.2009 12:37 Nr XXVIII/246/09 przyznania medalu „Zasłużony dla rozwoju Jaworza”
03.11.2009 12:35 Nr XXVIII/245/09 przyznania medalu „Zasłużony dla rozwoju Jaworza”
03.11.2009 12:34 Nr XXVIII/244/09 przyznania medalu „Zasłużony dla rozwoju Jaworza”

1 2 3 4 następna