Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2008 10:08 Nr XXII/205/08 przejęcia od Powiatu Bielskiego zadania pn. „Modernizacja pieszego szlaku turystycznego (ścieżki opaskowej) przy ul. Wapienickiej” w ciągu drogi powiatowej nr 4413 S
31.12.2008 10:06 Nr XXII/204/08 przejęcia od Powiatu Bielskiego zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowo-pieszej w Jaworzu wzdłuż ulicy Słonecznej” w ciągu drogi powiatowej nr 4414 S
31.12.2008 10:04 Nr XXII/203/08 przejęcia od Powiatu Bielskiego zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Cisowej w Jaworzu” w ciągu drogi powiatowej nr 4416 S
31.12.2008 10:02 Nr XXII/202/08 wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie „Program aktywnej integracji w gminie Jaworze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
31.12.2008 09:59 Nr XXII/201/08 ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu
31.12.2008 09:53 Nr XXII/200/08 ustalenia zasad wynajmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Jaworze
31.12.2008 09:45 Nr XXII/199/08 uchwalenia budżetu gminy Jaworze na rok 2009
31.12.2008 09:29 Nr XXII/198/08 uchwalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009r.
31.12.2008 09:14 Nr XXII/197/08 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
31.12.2008 09:03 Nr XXII/196/08 zmian w budżecie gminy na rok 2008
04.12.2008 08:23 Nr XXI/195/08 nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze
03.12.2008 15:30 Nr XXI/194/08 zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu
03.12.2008 15:25 Nr XXI/193/08 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
03.12.2008 15:21 Nr XXI/192/08 ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników jednostek oświatowych Gminy Jaworze
03.12.2008 15:14 Nr XXI/191/08 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze

1 2 3 4 5 6 następna