Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.03.2008 14:45 Nr XII/123/07 ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu prowadzonej przez Gminę Jaworze
20.03.2008 14:42 Nr XII/122/07 ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworzu prowadzonej przez Gminę Jaworze
20.03.2008 14:37 Nr XII/121/07 ustalenia zasad korzystania ze stołówki w publicznych przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Jaworze
20.03.2008 14:31 Nr XII/120/07 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze
20.03.2008 14:29 Nr XII/119/07 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze
20.03.2008 14:24 Nr XII/118/07 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze
20.03.2008 14:21 Nr XII/117/07 uchylenia własnej uchwały Nr VI/40/07 z dnia 27 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze
20.03.2008 14:18 Nr XII/116/07 wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrze jako pgr 302/8, w drodze zakupu
20.03.2008 14:14 Nr XII/115/07 zmian w budżecie gminy na rok 2007
20.03.2008 13:54 Nr XII/114/07 uchwalenia budżetu gminy Jaworze na rok 2008
20.03.2008 13:39 Nr XII/113/07 uchwalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008r.
19.03.2008 15:28 Nr XII/112/07 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008
30.11.2007 13:09 Nr XI/111/07 zmiany "Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Jaworze"
30.11.2007 13:05 Nr XI/110/07 obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania wysokości podatku rolnego na 2008 rok
30.11.2007 13:02 Nr XI/109/07 gotowości udzielenia przez Gminę Jaworze pomocy finansowej Samorządowi Województwa Śląskiego

1 2 3 4 5 6 następna