Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2006 13:14 Nr XL/329/06 przyjęcia Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2007
30.10.2006 12:48 Nr XL/328/06 zgłoszenia kandydatury do Nagrody imienia Księdza Józefa Londzina
30.10.2006 12:45 Nr XL/327/06 zgłoszenia kandydatury do wyróżnienia - LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
30.10.2006 12:41 Nr XL/326/06 zamiany parceli stanowiącej cześć byłej drogi ul. Zagajnikowej w Jaworzu na parcelę nr 207/20 o pow. 0,0998 ha stanowiącej wew. drogę dojazdową ul. Jesionową
30.10.2006 12:19 Nr XL/325/06 sprzedaży budynku mieszkalnego gminy t.j. 2 lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi przy ul. Cisowej wraz z gruntem pgr nr 1900/8 o powierzchni 0,0331 ha
30.10.2006 12:15 Nr XL/324/06 zmiany uchwały Nr XXXVIII/297/06 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości wraz z zabudowaniami, wchodzącymi w skład byłej oczyszczalni ścieków położonej
30.10.2006 12:07 Nr XL/323/06 nadania nazwy drodze wewnętrznej w gminie Jaworze
30.10.2006 12:03 Nr XL/322/06 zakupu przez Gminę Jaworze prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr 1239/45 o pow. 0,1439 ha,
30.10.2006 11:47 Nr XL/321/06 przyjęcia przez Gminę Jaworze darowizny nieruchomości oznaczonej jako pgr 1094/30 o pow. 0,1956, stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową do ul. Kwiatowej
30.10.2006 11:38 Nr XL/320/06 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze
30.10.2006 11:10 Nr XL/319/06 zmian w budżecie gminy na rok 2006
30.10.2006 10:44 Nr XL/318/06 zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
30.10.2006 10:40 Nr XL/317/06 udzielenia przez Gminę Jaworze pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych
06.09.2006 09:39 Nr XXXIX/316/06 przyznania medalu „Zasłużony dla rozwoju Jaworza”
06.09.2006 09:36 Nr XXXIX/315/06 przystąpienia do współrealizacji zadania „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla m. Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego”

1 2 3 4 5 następna