Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.06.2003 23:29 Uchwała nr III/19/02 w sprawie: uchylenia uchwały Nr II/14/02 Rady Gminy Jaworze z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie: majątku gminy przekraczającego zakres zwykłego zarządu dotyczącego określenia zasad wydzierżawien
30.06.2003 23:28 Uchwała nr III/18/02 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLVII/265/02 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 września 2002r. w sprawie: likwidacji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu.
30.06.2003 23:28 Uchwała nr III/17/02 w sprawie: uchwalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2003r.
30.06.2003 23:27 Uchwała nr III/16/02 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002r.
30.06.2003 23:26 Uchwała nr II/15/02 w sprawie: ustalenia wzorów formularzy dla osób fizycznych oraz deklaracji dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Age
30.06.2003 23:26 Uchwała nr II/14/02 w sprawie: majątku gminy przekraczającego zakres zwykłego zarządu dotyczącego określenia zasad wydzierżawienia obiektu na więcej niż 3 lata.
30.06.2003 23:25 Uchwała nr II/13/02 w sprawie: powołania Komisji Rady Gminy Jaworze.
30.06.2003 23:24 Uchwała nr II/12/02 w sprawie: przyznawania stypendiów naukowo-socjalnych w placówkach oświatowych na terenie gminy Jaworze.
30.06.2003 23:24 Uchwała nr II/11/02 w sprawie: ustanowienia stałej opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę.
30.06.2003 23:23 Uchwała nr II/10/02 w sprawie: stawek podatku rolnego i podatku leśnego na 2003 rok.

1 2 następna