Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.06.2003 23:29 Uchwała nr III/19/02 w sprawie: uchylenia uchwały Nr II/14/02 Rady Gminy Jaworze z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie: majątku gminy przekraczającego zakres zwykłego zarządu dotyczącego określenia zasad wydzierżawien
30.06.2003 23:28 Uchwała nr III/18/02 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLVII/265/02 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 września 2002r. w sprawie: likwidacji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu.
30.06.2003 23:28 Uchwała nr III/17/02 w sprawie: uchwalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2003r.
30.06.2003 23:27 Uchwała nr III/16/02 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002r.
30.06.2003 23:26 Uchwała nr II/15/02 w sprawie: ustalenia wzorów formularzy dla osób fizycznych oraz deklaracji dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Age
30.06.2003 23:26 Uchwała nr II/14/02 w sprawie: majątku gminy przekraczającego zakres zwykłego zarządu dotyczącego określenia zasad wydzierżawienia obiektu na więcej niż 3 lata.
30.06.2003 23:25 Uchwała nr II/13/02 w sprawie: powołania Komisji Rady Gminy Jaworze.
30.06.2003 23:24 Uchwała nr II/12/02 w sprawie: przyznawania stypendiów naukowo-socjalnych w placówkach oświatowych na terenie gminy Jaworze.
30.06.2003 23:24 Uchwała nr II/11/02 w sprawie: ustanowienia stałej opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę.
30.06.2003 23:23 Uchwała nr II/10/02 w sprawie: stawek podatku rolnego i podatku leśnego na 2003 rok.
30.06.2003 23:23 Uchwała nr II/9/02 w sprawie: ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszów za najem i dzierżawę lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych będących we władaniu gminy, a służących prowadzeniu działal
30.06.2003 23:22 Uchwała nr II/8/02 w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2003.
30.06.2003 23:21 Uchwała nr II/7/02 w sprawie: określenia poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej.
30.06.2003 23:20 Uchwała nr II/6/02 w sprawie: ustalenia podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych.
30.06.2003 23:19 Uchwała nr II/5/02 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości dla podatników określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 1 do 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na rok 2003.

1 2 następna